PŮJČKA PRO zaměstnance, důchodce a osoby na mateřské či rodičovské dovolené

PARAMETRY: od 4999,-Kč

Určeno těm, kteří potřebují řešit nečekané výdaje a jejich banka jim odmítla půjčit.

 

Nutné doklady:

 

Občanský průkaz žadatele (případně i ručitele)
Originál potvrzení zaměstnavatele o příjmu (případně i ručitele) nebo:
poslední 2 výpisy z bankovního účtu a 2 výplatní pásky + Pracovní smlouva

 

 

 

 

U důchodců kopie důchodového výměru nebo ústřižek aktuál. složenky
Dokumenty o případných dalších příjmech (soc. dávky, výživné apod.)
Doložení alespoň jednoho z tzv. „kontaktních dokladů" (výpis z účtu,
SIPO, vyúčtování za elektřinu, plyn atp.)
Zřízené inkaso ve výši požadované splátky

 

 

 

INDIVIDUÁLNÍ POSOUZENÍ KAŽDÉ ŽÁDOSTI

 

NEÚČTUJEME ŽÁDNÉ POPLATKY

 

 


Zprostředkovatel pracuje pro více věřitelů a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.